CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

 TT

Họ và tên

Chức vụ

 

 1.  

Võ Thị Ngọc Ánh

Chủ tịch Công đoàn

 

 1.  

Võ Thị Bích Hạnh

Phó chủ tịch Công đoàn

 

 1.  

Tô Thị Thanh Thúy

Ủy viên BCH Công đoàn

 

 1.  

Trần Nguyễn Thái

Ủy viên BCH Công đoàn

 

 1.  

Đặng Trần Mỹ Dung

Ủy viên BCH Công đoàn

 

 1.  

Nguyễn Thị Phương Hằng

Đoàn viên

 

 1.  

Vương Thị Thanh Chi

Đoàn viên

 

 1.  

Thân Thị Thu Thúy

Đoàn viên

 

 1.  

Phan Thị Thu Hồng

Đoàn viên

 

 1.  

Phạm Thị Lệ Thu

Đoàn viên

 

 1.  

Bùi Thị Tố Oanh

Đoàn viên

 

 1.  

Hà Thị Thu Hiền

Đoàn viên

 

 1.  

Phan Thị Nga

Đoàn viên

 

 1.  

Lê Quốc Thanh

Đoàn viên

 

 1.  

Võ Thị Ý Nhi

Đoàn viên

 

 1.  

Huỳnh Thị Tuyết Anh

Đoàn viên

 

 1.  

Lê Thị Như

Đoàn viên

 

 1.  

Phạm Hoàng Nhật Thảo

Đoàn viên

 

 1.  

Trần Thiện Thông

Đoàn viên

 

 1.  

Phạm Thị Hoàng Anh

Đoàn viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Ba

Đoàn viên

 

 1.  

Phan Thị Minh Nguyệt

Đoàn viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hương

Đoàn viên

 

 1.  

Đỗ Thị Huyền Phương

Đoàn viên

 

 1.  

Nguyễn Thanh Thu Thảo

Đoàn viên

 

 1.  

Lê Thị Ngọc Chi

Đoàn viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Phượng

Đoàn viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Lan Giao

Đoàn viên

 

 1.  

Nguyễn Lộc

Đoàn viên

 

 1.  

Trần Nguyễn Nguyên Hằng

Đoàn viên

 

 1.  

Đinh Thị Xuân

Đoàn viên

 

 1.  

Nguyễn Trần Tuyên Trúc

Đoàn viên

 

 1.  

Nguyễn Thị Minh Tâm

Đoàn viên

 

 1.  

Dương Phúc Dũng

Đoàn viên

 

 1.  

 Lê Đình Qua

Đoàn viên